Om Jane Gammelgaard

GENTÆNK INDRETNING AF SOMMERHUSET

Projekt Gentænk Sommerhuset vil have fat i turister 45+ med smag for lokale råvarer.

I min optik skal Gentænk Sommerhuset ikke kun henvende sig til Foodies – men i lige så høj grad have fokus på kultur generelt. Vi skal kunne tilbyde kulturpakker, der rummer kulturelle oplevelser. Temaer som fx arkitektur, design eller musik vil også kunne danne basis for såvel oplevelsesture i Vestjylland – samt give inspiration til tematiske nyindretninger i sommerhusene og dermed højne sommerhusenes kvalitet betragteligt. Dette er tiltrængt for mange sommerhuses vedkommende.

Hvis disse kulturtilbud bliver iværksat - og sommerhusene bliver mere attraktive, vil vores gæsters ophold ikke være så afhængige af godt vejr. Dette vil medføre, at sommerhusene efter al sandsynlighed bliver eftertragtede i en større del af året.

Jeg fik øjnene op for projekt Gentænk Sommerhuset, lige inden vi i 2015 gik i gang med at realisere planerne om at bygge et sommerhus syd for Hvide Sande. Jeg indrettede huset – mest efter mine egne drømme om, hvordan et sommerhus skal være – men også med henblik på, at sommerhuset naturligvis skal lejes ud. Her har jeg stor glæde af den viden, jeg har fra mit tidligere job med hotelindretning. Min familie har ikke så meget mulighed for at benytte huset, og tanken om, at det skal stå tomt det meste af året, virker ikke rigtig for mig. At ting bliver brugt gør dem kun smukkere.

Da vores familie er meget musikinteresserede, blev det besluttet, at temaet for indretningen skulle være musik. Derfor er der i hvert rum nogle elementer/udsmykninger, der omhandler musik, og der er indkøbt en guitar til huset, som er hængt højt op på en væg – for at indikere, at den ikke er et stykke legetøj for børn. Til gengæld er bongotrommen placeret på gulvet, og den må der gerne trommes på J. På opslagstavlen hænger musikprogrammet for Spillestedet Generator.

Nu har sommerhuset været udlejet næsten konstant siden maj 2015, og det ser stadig ud som nyt. Samtidig glæder jeg mig over, at mine gæster behandler tingene nænsomt – og kommer med positiv feed-back i dén gæstebog, jeg har opfordret dem til at skrive i.

Stille og roligt vokser indtægterne i den rigtige retning og giver os mulighed for at opleve andre af verdens millioner af spændende tilbud. Samtidig gav sommerhus-processen mig idéen til at gå i gang med at etablere Frisk Design – specielt med fokus på tema-indretning.